Rasinformatie

Ras informatie

Lopende honden, die ook wel 'brakken' genoemd worden, zijn honden die luid gevend (blaffend) een spoor volgen, zodat de jager weet waar de hond zich bevindt. In Nederland wordt sporadisch op die manier met brakken gejaagd.

Al in 1200 voor Christus werden de eerste Egyptische brakken als ruilobject naar Europa gebracht. Via de Romeinen kwamen ze bij de Kelten en zo ontstond de Keltenbrak, waarvan alle huidige brakken afstammen. Brakken, of lopende honden, volgen met de neus aan de grond het spoor onder voortdurend geblaf (luid of hals geven) zodat men aan de honden hoort waarheen het wild zich verplaatst.

Brakken werken zelfstandig op afstand van hun baas en handelen naar eigen inzicht. Deze oeroude en specifieke karaktereigenschappen, jachtpassie en zelfstandigheid, komen soms over als eigenwijs en ongehoorzaam. Men dient zich dit terdege te realiseren voordat men een brak aanschaft. Een goede training is nodig wil men met een brak in het vrije veld wandelen. Men moet voorkomen dat de brak zelfstandig elk wildspoor volgt, de baas geheel vergeet en een uur of langer wegblijft en men alleen zijn luid geven in de verte hoort. Voordat de brak zijn jachtpassie ontwikkelt (7 maanden en ouder) dient hij gehoorzaam te zijn. Dit dient men met de jonge hond (vanaf 8 weken) spelenderwijs te oefenen. Een gehoorzaamheidscursus is aan te bevelen. Hond en baas leren er veel van en de onderlinge band wordt bevorderd.

Gezelschap

In huis zijn brakken aanhankelijke honden, vriendelijk en zacht van karakter, sociaal met mensen, kinderen en soortgenoten. Ze hechten zich sterk aan "hun" mensen. Het zijn echte meutehonden met sterke behoefte aan gezelschap en aandacht. Als ze alleen worden gelaten, kunnen ze langdurig en zeer luid huilen.

Beweging

Brakken zijn gefokt om urenlang in volle draf een spoor te volgen. Zij hebben dan ook extra veel behoefte aan beweging. Aanbevolen wordt vier maal per dag een wandeling te maken, waarbij de hond dagelijks minstens een uur vrij kan rennen. Wanneer u hiervoor geen gelegenheid heeft, neem dan geen brak. U bespaart de hond en uzelf veel problemen en teleurstelling.