Laufhunden

Laufhund (Schwyzer, Jura, Berner & Luzerner)

Contactpersoon - Dhr. G.Leunk (email)

Geschiedenis

De Schwyzer Laufhund is een zeer oude Keltenbrak. De eerste sporen ervan zijn gevonden in een villa uit de Keltisch-Romeinse tijd in Aventicum, het huidige Avenches. Op een mozaïek daar worden vier meutehonden afgebeeld die lijken op de huidige variëteiten Zwitserse Laufhunde. Er bestaan brieven uit 1472 tot 1480 waaruit blijkt dat Italiaanse liefhebbers erg gecharmeerd waren van dit ras.Ook in Frankrijk waren ze in de 18de Eeuw zeer geliefd. De graaf van Choiseul liet in 1779 "uit Zwitserland zestig honden komen van een nieuw bekende soort en al geprezen om hun jacht op haas." Lodewijk XVI toont zelfs interesse en vraagt aan de graaf een koppel. Na de ineenstorting van het "ancien régime" in 1789 waarna de jacht met Laufhunde veranderde van een adelijke sport tot een boerenjacht op zo veel mogelijk vlees gaat het snel bergaf met de Laufhundemeutes. Dat enigszins zuivere typen nog bewaard zijn gebleven bij enkele families van jagers die Laufhunde fokten heeft vooral te maken met het feit dat overtollige pups liever verdronken werden dan weggegeven en dat een reu die uitblonk in de jacht liever niet als dekreu werd afgestaan. In het jaar 1882 werd voor ieder der 5 toenmalige variëteiten een standaard opgesteld. In 1909 werd deze standaard opnieuw bewerkt en kon men vaststellen dat de Thürgauer Laufhund reeds geheel verdwenen was. Op 22 Januari 1933 werd een eensluidende standaard voor alle 4 kleurslagen vastgesteld. Men heeft in Zwitserland de Variëteit der Jura Laufhund type St.Hubert uit de standaard gehaald als zijnde verdwenen, maar in Frankrijk en Italië komt dit type nog steeds voor.

Jura laufhund

Berner laufhund

Luzerner laufhund

Beknopte rasstandaard

De rasstandaard is voor alle vier dezelfde. De vier slagen komen ook in kleinere variant voor: de Schwyzer Niederlaufhund. Hun raspunten zijn identiek, op de schofthoogte (30-38cm) na. De Schwyzer Laufhund is een middelgrote, veerkrachtig gebouwde hond. Hij is iets langer dan hoog. Het hoofd is lang en smal met lange, laag aangezette oren. Hij heeft een sterk jachtinstinct en een prima uithoudingsvermogen.
Een Laufhund is een jachthond met een bijzonder goed ontwikkelde reukzin en jachtpassie. Hetgeen inhoudt dat bij eventuele wandelingen in het"veld"de hond meestal aangelijnd en in de gaten dient te worden gehouden. De Laufhund is een goede jager en word gebruikt bij de jacht op haas, ree de vos en soms bij de jacht op het wilde zwijn. Hij jaagt daarbij zelfstandig en laat tijdens het volgen van het spoor zijn typische dubbeltonige roep horen (het laut). Hij is in staat om het grote zekerheid in zwaar terrein te zoeken en het wild op te sporen.