Advies

Advies

Bezint eer gij begint

Een hond is voor steeds meer mensen een bron van kameraadschap en vreugde. Alvorens u echter tot de aanschaf van een hond besluit, is het van het grootste belang dat u zich een aantal dingen realiseert.
Een hond brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. 
Hij moet niet alleen juist worden gevoed, doch ook uitgelaten, geregeld geborsteld en zo nodig gewassen worden. Hoe is uw vakantiepatroon en bent u bereid om hierin ook een plaats voor de hond in te ruimen?

U moet zich realiseren, dat u gedurende 10 tot 15 jaar de zorg voor een levend wezen op zich neemt, wat men qua zorg, aandacht en verantwoordelijkheid het best kan vergelijken met een kind van 2 á 3 jaar. Heeft u daar uitvoerig over nagedacht en heeft u er dit voor over, dan kunt u met een gerust hart een hond aanschaffen en moet u zich afvragen: welk ras is voor ons gezin en onze omstandigheden het meest geschikt en/of welk ras trekt ons het meest aan?  

Wij raden u dringend aan, alvorens tot de aanschaf van een Brak over te gaan, eerst de informatie in deze website door te nemen of aan te vragen bij ons. 

Wij radenWij behartigen tenslotte de belangen van alle Brakken zo goed mogelijk door o.a

  1. Informatie te verstrekken bij de aankoop van pups.
  2. Bemiddeling bij het overplaatsen van honden.
  3. Het houden van wandelingen.
  4. Samenkomsten bij evenementen.
  5. Het houden van afstammelingen-keuringen.
  6. Het houden van Clubmatches.
  7. Het geven van advies.