Aanschaf

Aanschaf

Hoe komt u aan een pup?

U heeft weloverwogen uw oog laten vallen op een brak. Dan staat u voor de vraag op welke manier u aan een pup kunt komen. Met de informatie op deze pagina hopen wij u op weg te helpen in de keuze van uw fokker en de pup die u wilt gaan aanschaffen.

Evenementen

Bij evenementen kunt u als aspirant-koper kennis maken met volwassen honden, gesprekken voeren en kennismaken met de eigenaren van de honden. U krijgt informatie over het wel en wee en de problemen die de eigenaren hebben gehad met hun hond. U hoort hoe eventuele problemen door de bezitters zijn opgelost. Ook hoort u enthousiaste verhalen over de huisgenoot en kameraad die de hond voor velen is. U ziet hier hoe de gemiddelde hond er uit ziet. Tentoonstellingen geven in dat opzicht vaak een vertekend beeld.


Bezoek aan fokkers

Op de vaak aan ons gestelde vraag: "Wat is een goede fokker?", kunnen en mogen wij u geen antwoord geven!!
Bezoek leden/fokkers welke voorkomen op de pagina: Rassen en fokkers om daar te gaan kijken naar de volwassen honden.

 • Op de lijst staan de leden/fokkers die het beleid van de vereniging inzake gezondheid onderschrijven.
 • Zij zijn op de hoogte, en verlenen hun medewerking aan gezondheidsenquêtes.
 • Zij onderschrijven de gedragscode voor leden/fokkers en werken met een koopcontract.
 • Zij zijn bereid om bij gegronde redenen de hond terug te nemen.
 • Zij werken mee aan de afstammelingenkeuring. Wanneer uw hond 9 maanden is geweest, krijgt u een uitnodiging om uw hond te laten keuren. Hierbij zijn ook de fokker met de ouderdieren en de andere eigenaren met de nestbroertjes en zusjes van uw hond aanwezig.

Ga zo mogelijk bij ALLE fokkers kijken en vorm u een oordeel over de fokker waar u mee verder wilt, waar u vertrouwen in heeft en waar u een pup zou willen gaan kopen.
Bij de aanschaf van een pup is het heel belangrijk te weten waarom u een hond wilt aanschaffen en waarvoor u hem wilt gebruiken.
Zoekt u bij voorbeeld een:

 • jachthond; wilt u een specifieke jachthond waar u mee wilt werken;
 • huishond;
 • fokhond; bent u van plan te gaan fokken ?
 • showhond.

Meld dit aan de fokker waarmee u in contact komt. Het is belangrijk dit ook in het koopcontract op te nemen.
Een fokker kan, als hij daar aanleiding toe ziet, u een pup weigeren. Dit kan gebeuren wanneer onzeker is of de pup de huisvesting, opvoeding en verzorging krijgt die hij/zij nodig heeft.
Let op hoe de fokker omgaat met zijn ouderdieren, hoe zijn ze gehuisvest en welke informatie krijgt u over de opvoeding van uw pup.Laat u op de wachtlijst plaatsen door de fokker en koop niet direct een pup van een nest dat nu toevallig aanwezig is!
U bent als toekomstig eigenaar ook verantwoordelijk voor de aanschaf die u denkt te gaan doen. Neem de gelegenheid en overdenk alles nog eens goed.

De gezondheid van het ras

Een aantal rassen zijn niet gevrijwaard van gezondheidsproblemen. Onze vereniging werkt evenwel nauw samen met de W.K. Hirschfeld Stichting, een onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met de gezondheid van honden.
In de stichting zitten vertegenwoordigers van de Raad van Beheer, het Ministerie van Landbouw en de Veterinaire Faculteit van de R.U. te Utrecht. De stichting stelt zich tot doel de fokkerij en het houden van rashonden in Nederland wetenschappelijk te begeleiden en gezonde rashondenpopulaties te bevorderen. De Adviescommissie Fokbegeleiding verzamelt en ordent gegevens over de fokkerij binnen de hondenrassen en de daarmee verband houdende gezondheidsstoornissen.
Voor het verkrijgen van inzicht in gezondheidsproblemen van een ras worden in overleg met de rasvereniging gezondheidsenquêtes gehouden. De resultaten van deze enquêtes leiden tot adviezen aan fokkers/leden en de rasvereniging zoals:

 • Het niet meer gebruiken van een fokhond reu/teef indien een erfelijke afwijking bij meer dan 2 combinaties is voorgekomen;
 • het niet meer dan 5 maal gebruiken van een fokhond reu/teef;
 • melden van alle bekende gevallen van erfelijke afwijkingen;
 • ter verbreding van de fokbasis ook honden die geen Nederlands Kampioen zijn gebruiken. De hond thuis zonder ernstige erfelijke gebreken, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid en het behoud van het ras.

De fokker heeft de verantwoording voor zijn fokproducten, hij is op de hoogte van de wel/niet gezonde fokcombinaties binnen zijn populatie. Daarnaast zal de fokker uw vragen beantwoorden over de gezondheid van de ouderdieren. Laat dit op schrift stellen. 

Gaat u bij de koop van een pup niet af op mooie bekers en kampioenschappen die de fokhonden behaald hebben. Bekers en kampioenschappen zijn geen garantie voor gezondheid !!!!

De pup

Waar let u op als u in overleg met de fokker tot de keuze van een pup gekomen bent.
Een pup moet minstens 8 weken oud zijn bij aflevering. Tussen de 7e en 8e week wordt de hond getatoeëerd/gechipt. Alvorens u uw nieuwe aanwinst mee naar huis neemt, moet u op het volgende letten:

 • de pup moet heldere, niet ontstoken ogen hebben;
 • hij moet een zuivere natte neus hebben zonder afscheiding;
 • de oren moeten schoon zijn en fris ruiken;
 • er mogen geen gebitsafwijkingen voorkomen (boven/ondervoorbeet; gebit kan de eerste maanden nog veranderen);
 • de huid moet glanzend zijn, ruim zitten en geen kale plekken vertonen;
 • de lichaamsuitgangen (anus/vulva c.q. penis) moeten schoon zijn zonder afscheidingen;
 • bekijk ook of de andere aanwezige pups geen ziekte verschijnselen vertonen.

Kijk bij een jonge reu samen met de fokker of er twee ingedaalde testikels aanwezig zijn (kan nog komen tot ca. 8 maanden).
U krijgt van de fokker het inentingsboekje mee. Ga met uw pup binnen 7 dagen naar uw dierenarts, om de hond na te laten kijken. Elke goede fokker zal u dit adviseren.
Wat mag u verwachten van een pup die u heeft aangeschaft bij een erkend fokker?

Ontwormen

De pups worden op een leeftijd van 10 dagen ontwormd en dit word herhaald om de twee weken tot de leeftijd van ongeveer 8 weken. Als u de pup thuis heeft verdiend het de aanbeveling om de pup nog één keer te ontwormen.
Het is verstandig dit na een half jaar weer te herhalen. Hierna gewoon preventief één tot twee keer per jaar. Het handigste is om dit met een pasta te doen die je in de bek kan spuiten.


Inenting

De pups krijgen met 6 weken hun eerste inenting en worden onderzocht door de dierenarts.

Als u de pup heeft dient u naar de dierenarts te gaan voor zijn tweede inenting die hij moet krijgen met 9 weken.
De derde en laatste inenting krijgt hij met 12 weken. Hierna zal de pup jaarlijks een enting krijgen tegen diverse hondenziektes.

Papieren

Als u de pup gaat ophalen krijgt u ook een Europees paspoort mee, waarin alle entingen worden opgenomen die noodzakelijk zijn. Tevens is hierin een gezondheidsverklaring van de dierenarts opgenomen. Bij de pup wordt tevens een officiële FCI stamboom afgegeven, waarop de hond volgens een NHSB (Nederlands Honden Stamboek) geregistreerd is bij de Raad van Beheer.

Gedragsregels

Verder heeft de fokker waar u de hond heeft aangeschaft de gedragsregels van de Nederlandse Brakkenclub ondertekend. Hiermee onderschrijft hij het beleid wat door de rasvereniging wordt nageleefd ten aanzien van de fokkerij. Meer hierover kunt op de website lezen op de pagina gedragregels. Bij problemen met de hond kunt u te allen tijde contact opnemen met de fokker. Mocht er om wat voor een reden dan ook de noodzaak zijn dat uw hond moet worden herplaatst dan zal ook de fokker hierin bemiddelen.