Welkom bij de Nederlandse Brakkenclub. 

Op deze site vindt u informatie over de diverse hondenrassen waarvan de belangen door onze vereniging worden behartigd.

Naast algemene informatie zoals aard, gedrag en opvoeding, vindt u ook informatie over gedragsregels voor eigenaren en fokkers. Verder staat hier meer informatie op zoals een format koopcontract, rasbeschrijvingen en adressen van fokkers die volgens de opgestelde gedragsregels werken. Meer informatie over rashonden en het fokken ervan vindt u op de website van de Raad van Beheer. 

Nieuws

Verslag Zweetproef E te Gastel,

Op zaterdag 15 juni was het weer zover de zweetproef E van de Nederlandse Brakkenclub te Gastel. We waren weer te gast in het mooie jachtgebied van Tjeu Kuijpers alwaar de sporen op vrijdag waren gelegd door onze sporenleggers Toon en Mark. Op vrijdagavond en de gehele nacht was het nog een kletsnatte bedoening maar kort na aankomst werd het droog en klaarde het op en kwam er zelfs een mager zonnetje door, hetzij met een kille wind. Maar aangezien we allemaal buitenmensen zijn waren we zeer tevreden met het weerbeeld. Voor keurmeester Rinie Kamerling was het een flinke rit van Drenthe naar het Brabantse Budel vast tegen de Belgische grens en was dus al vroeg vertrokken. Toen wij (die meestal als eerste aanwezig zijn) aankwamen zaten de keurmeesters al met Tjeu in gesprek. Na de begroeting was het dus tijd voor koffie. Alles werd uitgeladen en klaar gezet en ondertussen kwamen alle deelnemers mooi op tijd binnen en was het voor de meeste weer een weerzien met bekenden maar er waren ook enkele deelnemers die voor de eerste keer een proef liepen. Na het openingswoord werd er gestart met de loting en was de volgorde bepaald voor deze dag. Er waren 5 BGS en 1 Duitse Brak die het moesten gaan doen. De keurmeesters namen de eerste combinatie mee naar het veld en in de veldschuur gingen de gesprekken weer over honden, training en jacht. Er waren zelfs enkele geïnteresseerden die eens wilden zien hoe het op zo'n dag er aan toe ging. Ook al was mee lopen met de combinatie in het veld niet mogelijk, men kon wel de sfeer proeven. Ook de collega jagers uit de omstreken kwamen even op de koffie en maakten een praatje met de aanwezigen wat een gezellige sfeer met zich mee bracht. Voor de eerste combinatie was het de eerste proef die ze liepen, en onbekend met het wedstrijdwezen is het altijd moeilijk omdat je niet weet wat er op je pad komt en hoe het gaat in het veld. Wel worden de deelnemers altijd goed begeleid door de keurmeesters en word er goed uitgelegd over hetgeen er staat te gebeuren. Helaas kwamen zij terug bij de groep zonder het eindstuk te hebben bereikt, maar ook daar werd er direct door de groep belangstellend gevraagd naar de gang van zaken en hoe de voorjager het had ervaren. De volgende combinatie werd meegenomen naar zijn spoor en in de groep luisterde men naar de bevindingen van de eerste voorjager. De tweede combinatie kwam terug beide zwaar vermoeid door de inspanning, zwaar begroeid terrein met bramen, brandnetel en tuinkers waar een kapmes normaal niet mocht ontbreken. Wel met de verdiende breuk achter de halsband van de hond en onder de pet van de voorjager. Moe maar voldaan werd verteld over zijn spoor en bracht de koffie nieuwe energie. De derde combinatie was ondertussen al weer vertrokken met de keurmeesters. De tijd die verstreek werd bij alle deelnemers door de groep in de gaten gehouden om zo een indicatie te hebben over het wel of niet slagen van de voorjager en zijn hond. Jammer genoeg kwamen zij terug van het zware terrein met volle sloten, zonder het gewenste resultaat, maar met advies waar men weer verder mee kan bij training en proeven. Combinatie nr. 4 deed de groep versteld staan door in een zeer snelle tijd weer terug te komen met de breuk, en alles was volgens het boekje gegaan, de hond had super werk laten zien en was binnen no-time aan het stuk. Door de keurmeesters werd beslist de laatste twee combinatie nog te laten lopen en de lunch dus op te schuiven zodat er geen langere wachttijd is voor de honden en voorjagers. De vijfde combinatie ging van start en de groep hield weer tijd verstreken tijd in de gaten. Ook zij kwamen terug met de verdiende breuk en een vermoeide hond en voorjager. Voor de laatste combinatie was het ook de eerste proef waaraan ze deelnamen, wel al een geruime tijd aan het trainen. Het trainen had zijn vruchten afgeworpen want ook zij kwamen met een breuk terug bij de groep. Na een uitgebreide lunch die weer voortreffelijk was verzorgd door Jolanda was het tijd voor de keurmeesters om de papieren in te vullen. De nabespreking werd door gedelegeerde Rinie Kamerling ingeleid en de deelnemers, honden en hun handelingen werden besproken door aspirant keurmeester Tako Ossentjuk. Het prachtige werk van de 4e combinatie werd beloond met 100 pnt. en een CACT. WAIDMANNSHEIL !!! Het was weer een prachtige dag, deelnemers, keurmeesters, sporenleggers en jagers vormen een gemêleerd gezelschap waar de mooiste gesprekken uit voortvloeien. Er zijn trainingstips uitgewisseld en nieuwe vriendschappen en samen werkingen ontstaan voor de toekomst. Namens de organisatie de Nederlandse Brakkenclub dank aan jachthouder Tjeu, de keurmeesters, de aspirant- keurmeester, beide sporenleggers en deelnemers voor hun inzet en gezelschap. En graag tot ziens bij een volgende proef.   Bestuur NBC.

Voor een fotoverslag: zie de fotogalerij.