Welkom bij de Nederlandse Brakkenclub. 

Op deze site vindt u informatie over de diverse hondenrassen waarvan de belangen door onze vereniging worden behartigd.

Naast algemene informatie zoals aard, gedrag en opvoeding, vindt u ook informatie over gedragsregels voor eigenaren en fokkers. Verder staat hier meer informatie op zoals een format koopcontract, rasbeschrijvingen en adressen van fokkers die volgens de opgestelde gedragsregels werken. Meer informatie over rashonden en het fokken ervan vindt u op de website van de Raad van Beheer. 

Nieuws

Tijdens de IDS Rijnland heeft Herwi Käveker - Hoenink goed gepresteerd met de BGS Gackl-Diana van't Rutbekerveld. Winnaar van de rasgroep 6 en aan het einde overall winnaar.                                                        1 Excl Champion Class, BOB, CAC, CACIB.

RIJNLAND GRAND STAR '24 - NLAND GRAND STAR '24.

We willen Herwi feliciteren omdat het nog nooit voorkwam dat een BGS de overall winnaar werd.    Van Harte Gefeliciteerd namens de Nederlandse Brakkenclub.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zweetproeven voorjaar 2024

Geachte leden voor het komende voorjaar hebben wij de volgende proeven aangevraagd bij de Orweja:       13-04-2024   Schottest          locatie: Midden Nederland                                                                                        20-04-2024   Zweetproef F   locatie: Soerendonk                                                                                                     11 -05-2024   Zweetproef E   locatie: Midden Nederland                                                                                           15-06-2024   Zweetproef E   locatie: Gastel

Let ook op onderstaand bericht van Orweja !!! 

Aanpassingen in verband met vervallen van de Schotvast aantekening met

SJP C- B- en A diploma.

Daar bij de Standaard Jachthonden Proeven (SJP) tijdens het afleggen van de proeven voor het C- en B diploma het vaak voorkomt dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van een jachtgeweer met hagel patronen is het volgende besloten;

Het SJP (C, B en A) diploma geldt, gelet op bovenstaande, niet meer als schottest voor

-bijvoorbeeld- het inschrijven om deel te kunnen nemen aan een zweetspoorproef. 

De schottest zal door de zweetspoorproef organiserende vereniging zelf moeten worden georganiseerd.

In het Algemeen Veldwedstrijd Reglement, Supplement voor dashonden, zweethonden en terriërs zal bovenstaande wijziging worden doorgevoerd.

Het gewijzigde reglement zal op de website van Orweja worden gepubliceerd

ALV 18-11-2023

Op 18 november 2023 was onze Algemene Leden Vergadering ALV op "Het Leesten" in Ugchelen. De vergadering stond in het teken van de wisselingen in het bestuur, voorzitter Mathijs Lammerts legde uit dat vanwege zijn emigratie naar Denemarken het moeilijker werd het voorzitterschap en werk te combineren en ook voor algemeen bestuurslid Peter Timmers was een en ander door drukke werkzaamheden niet meer te combineren. Omdat er geen aanmeldingen waren, is er door het bestuur gezocht naar goede vervangers en hebben die gevonden in Mark van Eekert en Herman Zwiers. Mark heeft bestuurservaring vanuit de Teckelclub en is al jaren bekend met de Brakkenclub als aspirant-keurmeester en later als keurmeester heeft hij veel van onze zweetproeven gekeurd. Herman is een voorjager die bij diverse proeven heeft deelgenomen en met zijn BGS ook veel progressie heeft laten zien wat resulteerde in een CACT bij de laatste zweetproef. De voorzittershamer zal in de toekomst door Mark van Eekert worden gehanteerd en Herman zal als algemeen bestuurslid plaatsnemen in het bestuur. Bij deze willen we onze grote dank uitspreken voor Mathijs die de club uit roerig tijd weer in een rustig vaarwater wist te loodsen en ook Peter bedankt voor je hulp. Mathijs werd tijdens de vergadering bedankt met een cadeautje en een prachtige bos bloemen. Verder werd er stilgestaan bij het 50 jarig lidmaatschap van Mw. Nel Adema waar door corona niet eerder bij kon worden stilgestaan, Nel is niet alleen ruim 50 jaar lid maar ook veel jaren in het bestuur druk geweest met pup-bemiddeling, evenementencommissies en nog steeds contactpersoon voor de Noorse brakken en de rassen die geen eigen contactpersoon hebben. Dus een bezige bij kunnen we wel zeggen. Nel bedankt voor al je inzet en tijdens de vergadering werd ze verrast met een erelidmaatschap en een cadeautje en een mooie bos bloemen.