Welkom bij de Nederlandse Brakkenclub. 

Op deze site vindt u informatie over de diverse hondenrassen waarvan de belangen door onze vereniging worden behartigd.

Naast algemene informatie zoals aard, gedrag en opvoeding, vindt u ook informatie over gedragsregels voor eigenaren en fokkers. Verder staat hier meer informatie op zoals een format koopcontract, rasbeschrijvingen en adressen van fokkers die volgens de opgestelde gedragsregels werken. Meer informatie over rashonden en het fokken ervan vindt u op de website van de Raad van Beheer. 

Nieuws

ALV 18-11-2023

Op 18 november 2023 was onze Algemene Leden Vergadering ALV op "Het Leesten" in Ugchelen. De vergadering stond in het teken van de wisselingen in het bestuur, voorzitter Mathijs Lammerts legde uit dat vanwege zijn emigratie naar Denemarken het moeilijker werd het voorzitterschap en werk te combineren en ook voor algemeen bestuurslid Peter Timmers was een en ander door drukke werkzaamheden niet meer te combineren. Omdat er geen aanmeldingen waren, is er door het bestuur gezocht naar goede vervangers en hebben die gevonden in Mark van Eekert en Herman Zwiers. Mark heeft bestuurservaring vanuit de Teckelclub en is al jaren bekend met de Brakkenclub als aspirant-keurmeester en later als keurmeester heeft hij veel van onze zweetproeven gekeurd. Herman is een voorjager die bij diverse proeven heeft deelgenomen en met zijn BGS ook veel progressie heeft laten zien wat resulteerde in een CACT bij de laatste zweetproef. De voorzittershamer zal in de toekomst door Mark van Eekert worden gehanteerd en Herman zal als algemeen bestuurslid plaatsnemen in het bestuur. Bij deze willen we onze grote dank uitspreken voor Mathijs die de club uit roerig tijd weer in een rustig vaarwater wist te loodsen en ook Peter bedankt voor je hulp. Mathijs werd tijdens de vergadering bedankt met een cadeautje en een prachtige bos bloemen. Verder werd er stilgestaan bij het 50 jarig lidmaatschap van Mw. Nel Adema waar door corona niet eerder bij kon worden stilgestaan, Nel is niet alleen ruim 50 jaar lid maar ook veel jaren in het bestuur druk geweest met pup-bemiddeling, evenementencommissies en nog steeds contactpersoon voor de Noorse brakken en de rassen die geen eigen contactpersoon hebben. Dus een bezige bij kunnen we wel zeggen. Nel bedankt voor al je inzet en tijdens de vergadering werd ze verrast met een erelidmaatschap en een cadeautje en een mooie bos bloemen.


Zweetproef D 11-11-2023 te Maarheeze.

Op zaterdag de 11e van de 11e breekt beneden de rivieren het carnaval los, maar niet bij de Nederlandse Brakkenclub. Daar werd de zweetproef D gehouden en dat is een serieuze bezigheid. Voor de organisatie en bij de deelnemers, vroeg opstaan, scherp zijn en het koppie erbij houden. Bij ons was het koffie zetten voor de deelnemers alles inladen en op tijd bij Restaurant Huyskamer Daatjeshoeve zijn om de deelnemers te ontvangen, het stuk was mooi ontdooit en werd door Keurmeester Toon Mennen direct naar het einde van spoor 1 gebracht. Alle deelnemers arriveerden mooi op tijd zodat er om ongeveer 8:00 uur gestart kon worden met de loting. Het is altijd afwachten wat er uit de trekking komt, ben je als eerste aan de beurt heb je kans op meer verleiding van het wild, trek je het laatste nummer dan moet je langer wachten en komen er meer wandelaars richting het bos wat een ander soort verleiding is. Deze dag waren het allemaal BGS die aan de start verschenen, mooi om de verschillen te zien, stoere zwaar gespierde reuen, tot mooie vrouwelijke teefjes, allemaal prachtige honden en met dezelfde passie zoals de baasjes. De eerste combinatie ging met de keurmeesters richting het jachtveld en de overige deelnemers konden bij de open haard genieten van een heerlijke koffie. De deelnemers waren allemaal zeer geïnteresseerd in de verrichtingen van de eerste combinatie en men hield de tijd in de gaten en hoe langer het duurde, hoe meer men dacht dat de combinatie zou slagen. Tot het telefoontje kwam van de keurmeester dat de volgende combinatie gebracht mocht worden naar een volgende plek in het jachtgebied. En geslaagd? was de vraag, nee helaas. Dan volgt er toch wel een moment van stilte in de groep. Wat ik wel merk in de laatste jaren is dat er veel meer sympathie is onderling en meer medeleven in de groep en dat siert de deelnemers. De volgende combinatie ging van start en bracht het tot een goed einde, kwam terug met de breuk en een natte rug van het zweet en werd door de groep begroet en gefeliciteerd. Terwijl hij zijn relaas deed over zijn bevindingen ging de 3e combinatie alweer van start. Ervaren in natuur nazoeken, wat niet altijd een garantie is voor het slagen op een kunstspoor. Ze kwamen terug zonder de breuk, maar de voorjager werd direct door de groep weer opgenomen en gevraagd naar zijn bevindingen. De 4e combinatie had op een vorige proef goed gepresteerd en zich pas laat ingeschreven voor de zweetproef D, de zenuwen van de voorjager waren goed onder controle en hij kwam in een recordtijd bij het stuk, vond alle wondbedden en verwijspunten zonder afroep. Dus glunderend met een breuk en supertrots op zijn hond deed hij zijn verhaal. Na een heerlijke lunch mochten er nog twee combinaties starten. De eerste had door de zenuwen niet echt veel kunnen eten, maar achteraf bleek dat geen belemmering te zijn in hun presteren want ze kwamen terug met een prachtige breuk en bleek dat de aanpassingen in training na advies bij vorige proeven vruchten afwierp. Voor de deelnemer die het laatste spoor had geloot was het wachten misschien te lang geweest, bij een proef in het voorjaar was de hond erg goed maar nu kwam het er niet helemaal uit, dus helaas geen kwalificatie deze keer. Tijdens de nabespreking kwam de combinatie Ronald met Nikita met een Goed uit de bus en de spanning bij de overige twee voorjagers liep aardig op. Beide hadden goed gewerkt Addy met Wiebe scoorden een U met een reserve CACT een pracht resultaat. Voor Herman met Trapper was de verrassing enorm maar ze scoorden een U met een CACT, geweldig. De keurmeesters waren lovend over de twee combinaties, een lust voor het oog om daar achter te mogen lopen te genieten. Tevens werd benoemd dat alle combinaties gebruik hadden gemaakt van markeerlint, en positieve ontwikkeling. Na het bedanken van alle betrokkenen die deze proef mogelijk hadden gemaakt gingen de meeste deelnemers weer huiswaarts. En werd er nog even nagebabbeld door keurmeesters en organisatie samen terugkijkend op geslaagde zweetproef D.