Welkom bij de Nederlandse Brakkenclub. 

Op deze site vindt u informatie over de diverse hondenrassen waarvan de belangen door onze vereniging worden behartigd.

Naast algemene informatie zoals aard, gedrag en opvoeding, vindt u ook informatie over gedragsregels voor eigenaren en fokkers. Verder staat hier meer informatie op zoals een format koopcontract, rasbeschrijvingen en adressen van fokkers die volgens de opgestelde gedragsregels werken. Meer informatie over rashonden en het fokken ervan vindt u op de website van de Raad van Beheer. 

Nieuws

Geachte leden van de Nederlandse Brakkenclub,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de NBC op 11 juli 2020. Aanvang om 13:00 uur. Deze zal worden gehouden bij het vernieuwde Bospaviljoen 't Leesten aan de Hoenderloseweg 191, 7339 GG te Ugchelen.

Als u komt wilt u zich dan vooraf per mail aanmelden bij media@nederlandsebrakkenclub.nl en komt ook het gezinslid mee, dit graag ook even vermelden. Dit omdat we ons moeten houden aan de maatregelen van het RIVM die gelden betreffende het coronavirus, en wat ook word geadviseerd door de Raad van Beheer. Dus geen handen schudden, 1 ½ meter afstand (geld niet voor gezinsleden die samen komen). Tevens kunnen we dan de indeling zo maken dat ieder voldoende ruimte heeft.

Belangrijk: Hebt u klachten zoals koorts, hoesten, of dergelijke? Blijft u thuis a.u.b. !!!

Verder vragen wij u niet al te vroeg te komen en dan buiten groepen te vormen, hou ook hier de gepaste afstand en hou u aan de gedragsregels.

Verder zijn er in de nieuwe zaal géén honden toegestaan, maar er is buiten ruimte om een bench in de schaduw te zetten (eigen risico).

De agenda heeft u reeds ontvangen per mail.

Vriendelijke groet,

Bestuur Nederlandse Brakkenclub.

Onderwerp: FTC: Coronavirus en (veld-)wedstrijden 2020

Aan de leden van de Jachthonden Wedstrijd Raad,

Begin deze week heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020.

De Raad van Beheer heeft n.a.v. deze maatregelen besloten om tot 1 september aanstaande geen wedstrijden en examens te (laten) organiseren. Daarbij is door de Raad overwogen: "1 september a.s. is aangegeven door de RIVM voor alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht. Niet alle evenementen die op de sportkalenders staan zouden hier onder vallen, maar om een helder standpunt in te nemen hebben wij deze datum, voor nu aangehouden."

Dit houdt in dat het Field Trial Comité geen vergunningen kan verstrekken voor het organiseren van veldwedstrijden die gehouden worden voor 1 september en dat reeds verstrekte vergunningen voor wedstrijden die gehouden zouden worden voor 1 september moeten worden ingetrokken.

Concreet: alle (veld-)wedstrijden die gepland staan of in de planning staan voor 1 september komen te vervallen.

Voor de periode na 1 september wordt nu nog geen beslissing worden genomen. Zodra hier meer zicht op is en het mogelijk is om hierover een afgewogen beslissing te nemen, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Elly van Wijngaarden

ambtelijk secretaris Orweja